Följande examenstillfälle 13.12.2019

Examensnivåerna är skärgård, – och eller kustnavigationsexamen

Examenstiden är 18.00 – 22.00. Förbered dig på att vara i god tid på examensplatsen och följ examensövervakarnas anvisningar.

Bekanta dig på förhand med ordningsregler för examen

Kom ihåg att en godkänt utförd Finlands Navigationsförbunds skärgårdsnavigationsexamen är en förutsättning för deltagande i kustnavigationsexamen!

Deltar du i bägge examina under en och samma examenstillfälle gäller följande: Skärgårdsnavigationsexamen skall vara godkänt genomförd för att den vid samma tidpunkt utförda kustnavigationsexamen överhuvudtaget granskas!

Om du som självstuderande önskar delta i examen, fråga då efter examensmöjligheter av en på orten verkande navigationsförening. De vill ha även av dig en bindande deltagaranmälan i god tid, dock senast 1 månad före examensdatumet.

Lycka till