Följande examenstillfälle 7.2.2020

Skärgård och kust kl. 18-22.00

OBS! Det här är frågan om en såkallad extra examen vilket betyder att examensplatserna är begränsade. Kontakta en på din ort verkande förening och fråga om möjligheten att delta i examen eller titta här de säkra alternativen.

Från skolningssidorna kan du läsa mera om bla. anmälningsförfarande till och examensreglerna för examen samt hur du skall beställa intyg eller diplom efter en godkänt genomförd examen.