Opettajasivut Suomeksi Suomeksi På Svenska Esittely Koulutus Toimisto Tuotemyynti Jäsenseurat Oy Astrofus Ab Opettajasivut


Tutkintojen vastaukset
Examens lösningar


Powerpoint esitykset ovat kooltaan suuria. Tallenna tiedosto koneellesi, näin tekemällä esitys toimii sujuvammin!
Huom.! Tehtävien mallivastaukset peilaavat mm. kyseisen ajankohdan lakeja, asetuksia ja tutkintovaatimuksia sekä käytössä olleita tutkintomerikarttoja ja taulukoita! Uusissa harjoitusmerikartoissa saattaa puuttua kysymyksissä esiintyvät karttamerkinnät tai ne ovat muuttuneet!

Powerpoint filerna är rätt så stora. Spara gärna filen på din egen maskin, för att presentationen skall löpa smidigare.
Obs! Uppgifternas modellsvar reflekterar de vid tidpunkten gällande lagar, förordningar och examensfordringar samt de vid examen använda examenssjökorten och ev tabeller! Från nyare övningssjökort kan det fattas de i frågorna förekommande sjökortsmarkeringarna eller så kan de vara ändrade!

Tutkintotehtävät
Examensuppgifter

-->

Saaristotutkinnot
Skärgårdsexamen

Rannikkotutkinnot
Kustexamen

Tutkintotehtävät (pdf)
Examensuppgifter (pdf)

     
21.4.2017   21.4.2017   2109.4.2017  
09.12.2016   09.12.2016   09.12.2016  
22.4.2016   22.4.2016   22.4.2016  
11.12.2015   11.12.2015   11.12.2015  
24.4.2015   24.4.2015   24.4.2015  
12.12.2014  12.12.2014   12.12.2014  
25.04.2014   25.04.2014   25.04.2014