Lärarsidor Index Suomeksi På Svenska Presentation Skolning Kontoret Produkter Medlemsföreningar Oy Astrofus Ab Lärarsidor

Rättelser;

Till Navigation för båtförare II, Kustnavigation 5 upplagan

Sida 45. Uppg.9 Stryk texten söder om isbojen.

Sida 61. Bokstaven t fattas i bildtextens ord strömtriangel.

Sida 62. Den övre bilden. Trots att problemlösningen är tydligt illustrerad, stämmer inte vektorerna med exempeltexten på sidan 61. I bilden intill har rätta värden använts. (bilden inte skalenlig)

Sida 75. I modellexemplets punkt 1. lägg till följande; (I praktiken väljs den i färdriktningen närmaste romben)

Sida 133. Åland

 • Stryk ”tull-”. Mellan Åland och Finland har vi en skattegräns, men de hör till samma tullområde. http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/om_oss/ord_och_begrepp/tull_och_skatteomrade/index.jsp)
 • Gräns för inköp 300 € (tidigare gräns 175 €). (http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/resande_och_inflyttare/index.jsp, http://www.tulli.fi/sv/finska_tullen/publikationer/broschyrer/filer/anvisningar_till_resande_a4.pdf)

Sida 134 Övriga förordningar
Förordningen om vissa intyg för fritidsbåtar, 1974
har upphävts genom Statsrådets förordning 732/2012

Sidorna 134 - 135.

  Övriga förordningar - Internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt:
 • "Sjöfartsverket" heter nuförtiden "Trafiksäkerhetsverket" (Trafi). Ändra där namnet förekommer
 • Ändra "någon av Sjöfartsverkets regionala inspektionsenheter" till "Båtar och register enheten".
 • Lägg till ", telefonnummer samt eventuell e-postadress" efter "den sökandes namn och adress".
  Till ansökan bifogas:
 • Stryk raden som börjar "Intyg över FRK:s grundkurshttp://www.suomennavigaatioliitto.com.".
 • Ersätt texten i det nästsista stycket med: "Internationella behörighetsbrev för förare av fritidsbåt som har beviljats före 1.1.2004 är fortfarande i kraft, men det kan inte garanteras att de gäller utomlands. Gamla behörighetsbrev byts till nya utan tilläggsexamen."
 • och lägg till "Ett internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåt som beviljats efter 1.1.2004 gäller tills den sökande fyllt 70 år, varefter det ska förnyas. Ett behörighetsbrev som beviljats efter 1.7.2013 gäller tills vidare."
 • I sista stycket; stryk orden "det gamla" samt ersätt "www.fma.fi" med "http://www.trafi.fi/sv/batliv/sjomanskap/behorighet"

Sida 135. Fritidsbåtars flaggor

 • ”Sjöfartsverket” heter numera ”Trafiksäkerhetsverket” (Trafi)

OBS! Sidan 136. Examensfordringar
Punkt 1.4 avlägsnas. Bestickräkningen ingår inte längre i examensfordringarna!
Bestickräkningsuppgiften utgår från examen från och med examenstillfället 12.12.2014!

 

Sida 139. Uppg. 26 svaret är 59°43,5’N 025°08,8’O

Sida 140. Uppg. 34 svaret är 59°57,2’N 25°24,7’O

Sida 142. Uppg. 84 svaret är Kk=209° Distans = 24M

Samt uppdateringar i övningssjökortet Carta Navigationis (Corrected up to: NtM 23/20.8.2010) som inverkar på bokens övningsuppgifter!

Uppgift 3. sid. 17. Den i uppgiften nämnda linjen Skitterskär-Barkholm linjetavlor har inte namngetts i det nya övningssjökortet. Linjetavlorna är belägna väster om Söderskär känningsbåk. Linjens rättvisande kurs är 220° - 040°.

Uppgift 9 sid. 45. ”Isbojen Krassi” har bytts ut mot ett ”Fast sjömärke” (Q80 i Sjöfartsverkets publikation ”Kort 1”, V upplagan, maj 2010 ).

Uppgift 59 sid. 58. Den i uppgiften nämnda farleden är borttagen! Den borttagna farledens rättvisande kurs, enligt det tidigare övningssjökortet, är 229° - 049°.

Uppgift 78 sid. 79. I uppgiften nämns att ”kursen ändras mot Lehtma hamnfyr”. Fyren är flyttad från dess ursprungliga plats ute på hamnpiren och hittas nu på stranden. Avståndet från utseglad ort till fyren är relativt långt så Kög ändras inte nämnvärt, trots att fyren blivit flyttad.