Lärarsidor Index Suomeksi På Svenska Presentation Skolning Kontoret Produkter Medlemsföreningar Oy Astrofus Ab Lärarsidor

Meteorologiska institutet har sjösatt en fritt rörlig mät boj på Bottenhavet

Finalen i sjökortsnavigering ordnades 8.4 i Ekenäs.
1. Seppo Himanen(Kouvolan kipparit)
2. Kauko Hirvonen (Pursiseura Ilmarinen)
3. Rabbe Lutz (BNK). Poängen finns i sin helhet att läsas på arbetsgruppens egna sidor

 

Vår nya broschyrFöljande EXAMEN hålls 21.4.2017
skärgård- och kustexamen kl.18:00-22:00
högsjöexamen kl.14:00-22:00

Ordningsregler för examen

Medlemstidningen Marina

Självstuderande, bekanta er med korrigeringarna till böckerna på Produkter sidan!

Trafikverkets brev till båtfarare (FI)


 

- Förbundets nya e-postadress är astrofus@suomennavigaatioliitto.com

Finlands Navigationsförbund - i fritidsskepparens tjänst sedan 1958

"Förbundets ändamål är att befordra intresset för och förkovra kunskap i navigation samt befrämja trafikkulturen till sjöss bland amatörsjöfarande".

Så står det i förbundets stadgar!

I praktiken verkställs stadgan genom att bl.a. producera kvalitativt skolningsmaterial (böcker och övningssjökort) och genom att ordna lärarskolning stödja lärarna i deras arbete. Detta möjliggör enhetliga förhållanden för den navigationsutbildning som genomförs i medlemsföreningarnas regi
Genom att, två gånger i året, ordna landsomfattande examen, kartläggs navigationsstuderandens kunnande och kvaliteten på skolningen. Till dags dato har över 160 000 godkända examensprestationer utförts.

I takt med att intresset för fritidsbåtar ökar, ökar också behovet att kunna röra sig på rätt sätt bland de andra båtförarna.

Förbundet förnyar sin verksamhet. Nya kursböcker och broschyrer produceras och uppdateringar görs  i takt med att bla. lagar och förordningar ändras.