Opettajasivut Suomeksi Suomeksi På Svenska Esittely Koulutus Toimisto Tuotemyynti Jäsenseurat Oy Astrofus Ab Opettajasivut

Korjauksia

Veneilijän merenkukuoppi II, Rannikkonavigointi, 8 painos.

Sivu 45. Teht. 9 poistetaan tekstistä sanat jääpoijun ja eteläpuolella olevaa

Sivu 57. Kuvatektissä pitää lukea "keulasuuntima"

Sivu 62. Ylempi kuva. Vaikka ongelmanratkaisu on hyvin havainnollistettu, niin kuvassa esitetyt vektorit eivät täysin vastaa tehtävänantoa sivulla 61. Oheisessa kuvassa ovat vektorit esitetty tehtävänannon mukaisesti. (kuva ei mittakaavassa).

Sivu 75. Lisäys malliesimerkkitekstiin kohdan 1 jälkeen: (Käytännössä valitaan kulkusuunnassa lähinnä oleva salmiakki).

Sivu 133. Ahvenanmaa

 • Poista ”tulli-”. Ahvenanmaan ja mannersuomen välissä on veroraja ,mutta ne kuuluvat samaan tullialueeseen. (http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/tulli_tutuksi/termit_selviksi/tulli_ja_veroalue/index.jsp)
 • Raja ostoksille 300 € (entinen raja 175 €). (http://www.tulli.fi/fi/yksityisille/matkailijat_muuttajat/index.jsp, http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/julkaisut_ja_esitteet/Esitteet/tiedostot/ohjeita_matkustajille_2014_A4.pdf)

Sivu 134. Muut säädökset.
Asetus eräistä huviveneitä varten annettavista todistuksista, 1974
on kumottu Valtioneuvoksen asetuksella 732/2012

Sivut 134 - 135.

  Muut säädökset - Kansainvälinen huviveneen kuljettajan pätevyyskirja:
 • "Merenkulkulaitos" on nykyään "Liikenteen turvallisuusvirasto" (Trafi) - muuta missä nimi esiintyy.
 • Muuta "paikalliselle tarkastusyksikölle" muotoon "Veneet ja rekisterit –yksikköön".
 • Sivu 135: Lisää kolmanteen riviin ",puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoitteesi".
  Hakemukseen liitetään:
 • Poista kohta c. SPR:n ...
 • Korvaa viimeistä edeltävä kappale seuraavalla tekstillä "Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja."
 • ja lisää "1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja on voimassa siihen asti kunnes haltija täyttää 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi."
 • Viimeinen kappale; poista "Vanhojen"
 • korvaa "www.fma.fi" - "www.trafi.fi/veneily/tiedot_ja_taidot/patevyydet"

Sivu 136. Huvialusten liput

 • ”Merenkulkulaitos” on nykyään ”Liikenteen turvallisuusvirasto” (Trafi)

Huom! Sivu 137. Tutkintovaatimukset
Kohta 1.4 poistetaan. Merkintälaskut on poistettu tutkintovaatimuksista!
Merkintälaskutehtävää ei enää sisällytetä tutkintoon 12.12.2014 tutkinnosta lähtien!

Sivu 139. Teht. 26 vastaus on 59°43,5’P 025°08,8’I

Sivu 140 Teht. 34 vastaus on 59°57,2’P 25°24,7’I

Sivu 142. Teht. 84 vastaus on KS=209° Matka = 24M

Sekä uuteen harjoitusmerikarttaan (corrected up to NtM 23/20.8.2010) tehtyjen muutosten vaikutuksia kirjan harjoitustetäviin!

Tehtävä nro 3. s 17. Tehtävässä mainittu linja ”Sitterskär – Barkholm” linjataulujen nimiä ei uudessa harjoitusmerikartassa ole ilmoitettu! Linjataulut sijaitsevat Söderskärin tunnusmajakasta länteen. Linjan TS 220° - 040°.

Tehtävä nro 9 s 45. ”Jääpoju Krassi” on vaihdettu ”kiinteäksi merimerkiksi”. (Q80Liikenneviraston julkaisu ”Kartta 1”, V painos, toukokuu 2010).

Tehtävä nro 59 s 58. Tehtävässä ilmoitettua väylää ei ole uudessa harjoitusmerikartassa! Poistetun väylän tosisuunnat, edellisen karttapainoksen mukaan, ovat 229° - 049°.

Tehtävä nro 78 s 79. Tehtävässä mainitaan ”kohti Lehtman sataman loistoa”. Loisto on siirretty vanhasta paikasta, aallonmurtajan kärjestä, rantaan. Tehtävän lähtöpaikasta loistoon on suhteellisen pitkä matka joten loiston siirtymisellä ei ole suurta vaikutusta SPS.