Opettajasivut Suomeksi Suomeksi På Svenska Esittely Koulutus Toimisto Tuotemyynti Jäsenseurat Oy Astrofus Ab Opettajasivut

Luonnonmukainen veneily esite

TUTKINNOT

 

 • 22.09.2017*
 • 15.12.2017
 • 09.02 2018*
 • 20.04.2018
 • * Ylimääräinen tutkintotilaisuus. Rajoitetusti tutkintopaikkoja. Katso tästä tutkintopaikat, tai ole suoraan yhteydessä paikkakuntasi nav.seuraan.

 • Valtakunnalliset tutkintoajat:
  - Saaristo- ja rannikkotutkinnot klo 18:00-22:00
  Avomeritutkinto keväällä klo 14:00-22:00
 • Tutkinto-ohjesääntö
 •  

   

  Navigaatioliitto

  Suomen Navigaatioliitto ja sen jäsenyhdistykset kouluttavat veneilijöitä. Järjestö on maamme ainut veneilijöiden koulutukseen erikoistunut yhteisö. Navigaatioliittoon kuuluu lähes 150 jäsenseuraa, navigaatioseuraa tai veneilyjseurojen navigaatiojaosta, joiden jäsenet automaattisesti ovat myös liiton jäseniä. Navigaatioliiton jäsenet ovat saaristo-, rannikko- ja avomerilaivureita. Jäseniksi hyväksytään Navigaatioliiton merenkulkututkinnon hyväksyttävästi suorittaneet henkilöt.

     
   

  Suomen Navigaatioliiton jäsenseurojen näkyvin toiminta on saaristo-, rannikko- ja avomeri-merenkulkuopin kurssien järjestäminen, yleensä yhteistyössä paikkakunnalla toimivien kansalais- ja työväenopistojen kanssa. Tarjontaa löytyy ympäri Suomea.
  Teoreettisten merenkulku kurssien päätteeksi, joulu- ja huhtikuussa, Suomen Navigaatioliitto järjestää, ja jäsenseurat toimeenpanevat, yhdenmukaiset laivuritutkinnot seurojen kotipaikkakunnilla.
  Vuosittain järjestetään noin 200 tutkintotilaisuutta, joihin osallistuu 3000 - 4000 merenkulkutietojensa kehittämisestä kiinnostunutta.

     

   

  KoulutusveneNavigaatioliiton hallituksen nimeämä tutkintolautakunta toimii koulutuksesta vastaavana liiton pysyvänä elimenä. Sen tehtävänä on mm. laatia tutkintokysymykset ja vahvistaa tutkintojen tulokset. Tutkintoikeus ja todistusten- sekä diplomienkirjoitusoikeus (jäsenille) on ainoastaan Suomen Navigaatioliitolla.

     

  Navigaatioliitto on hyväksyttänyt koulutustoimintansa ja laatukäsikirjan Liikenteen turvallisuusvirastolla.

  Navigaatioliiton opettajat ovat läpikäyneet laatujärjestelmän mukaisen auktorisoinnin ja ovat näin ollen Liiton valtuuttamia opettajia ja heille on, osoituksena tästä, myönnetty asianmukaiset opettajakortit.
  Liiton opettajat ylläpitävät tietämystään osallistumalla liiton järjestämiin opettajaseminaareihin ja infotilasuuksiin.


  Jäsenseurat

  Jäsenseurojen toimintatavat vaihtelevat, mutta niiden tärkein tehtävä on veneilijöiden koulutus. Osan koulutuksesta muodostavat talvisin järjestettävät merenkulkuopin kurssit, osa on muuta toimintaa ja käytännön harjoituksia. Kesäisin seurat järjestävät kilpailuja, yhteispurjehduksia ja teoreettisia opintoja tukevia muita harjoituksia. Useilla liiton jäsenseuroilla on oma kerhosatama, ja ne ovat hankkineet luonnonsatamia jäsentensä käyttöön. Käytännön koulutusta varten eräät seurat ovat hankkineet koulutusveneitä ja erilaista navigointikalustoa.

  Seuroilla erikoiskoulutusta

  Hyvin monen seuran ohjelmassa on merenkulkuun liittyviä erikoiskursseja kuten tutkakursseja, vuorovesikursseja ja radioliikennekursseja. Tämän lisäksi niiden toimintaan sisältyy lukuisia vene- ja pursiseurojen perinteisiä toimintamuotoja. Seurakohtaiset vaihtelut ovat luonnollisesti suuria.

  Meripelastustoimintaa

  Meripelastustyö kuuluu eräiden navigaatioyhdistysten toimintaan olennaisena osana. Eräät niistä ovat perustaneet jopa meripelastusosastoja. Kesäaikana niillä on jatkuva päivystys.