Viirit, kokardit ja rintamerkit Vimplar, kokarder och bröstmärken

saar_viiri.jpg (9064 bytes)

saar_kok.jpg (15851 bytes)

saar_rinta.jpg (13484 bytes)

Saaristolaivurin
pätevyysviiri

Saaristolaivurin
kokardi

Saaristolaivurin
rintamerkki

Saaristolaivurin tutkintovaatimuksiin kuuluvat merikartta ja sen käyttö, merenkulun turvalaitteet, kompassioppi, nopeus ja matkat, syvyyden mittaaminen, paikanmääritys maaston mukaan sekä lait ja asetukset.

Kompentensvimpel för
skärgårdsskeppare

Kokard för
skärgårdsskeppare

Bröstmärke för
skärgårdsskeppare

För skärgårdsskepparexamen krävs kunskaper i: Sjökortet och dess användning, säkerhets-anordningar för sjöfarare, kompasslära, fart och distans, lodning, terrester ortbestämning samt vissa lagar och förordningar.

ran_viiri.jpg (9083 bytes)

ran_kok.jpg (15710 bytes)

ran_rinta.jpg (13750 bytes)

Rannikkolaivurin
pätevyysviiri

Rannikkolaivurin
kokardi

Rannikkolaivurin
rintamerkki

Rannikkolaivurin tutkintovaatimuksiin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi sorto ja virta, merkintälasku, radiotekninen paikanmääritys ja veneilijän sääkurssi.

Kompetensvimpel för
kustskeppare

Kokard för
kustskeppare

Bröstmärke för
kustskeppare

I kustskepparexamen ingår ovannämnda kunskapskrav och dessutom: avdrift och ström, bestickräkning och väderkurs för sjöfarare.

avo_viiri.jpg (9554 bytes)

avo_kok.jpg (15187 bytes)

avo_rinta.jpg (14061 bytes)

Avomerilaivurin
pätevyysviiri

Avomerilaivurin
kokardi

Avomerilaivurin
rintamerkki

Avomerilaivurin tutkintovaatimuksiin kuuluu tähtiteteellinen merenkulkuoppi.

Kompetensvimpel för
högsjöskeppare

Kokard för
högsjöskeppare

Bröstmärke för
högsjöskeppare

Högsjöskepparexamen förutsätter avlagd kustskepparexamen samt kunskaper i astronomisk navigation.

Navigaatioliiton Kommodorin-viiri (avomeri)

Navigaatioliiton Kommodorin-viiri (rannikko)

Navigaatioliiton Kommodorin-viiri (saaristo)

Navigationsförbundets Kommodorsvimpel (högsjö).

Navigationsförbundets Kommodorsvimpel (kust).

Navigationsförbundets Kommodorsvimpel (skärgård).